Urząd Miasta i Gminy Sieniawa
Jesteś tutaj: Strona główna
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2020 rok. Obowiązek złożenia oświadczenia upływa z dniem 31 stycznia 2021 r.

Objaśnienia:

- wartość sprzedaży - kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe,  z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego (art. 2¹ pkt 8 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.)

Również z dniem 31 stycznia 2021 r. upływa termin wniesienia opłaty I raty za sprzedaż napojów alkoholowych albo opłaty rocznej.  

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.pdf

FORMULARZE DO POBRANIA - zezwolenia

 

Osoba odpowiedzialna:

Beata Skibińska

Podinspektor ds. gospodarki komunalnej i rolnictwa

tel. 16 622 73 01 wew. 36

I piętro, pokój nr 13

beata.skibinska@sieniawa.pl