Biblioteka
Jesteś tutaj: Strona główna > Regulamin konkursu wiedzy o Sieniawie
Regulamin konkursu wiedzy o Sieniawie

Konkurs wiedzy "Sieniawa - historia i współczesność”

REGULAMIN

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Sieniawa.
2. Miejsce konkursu - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Sieniawa ul. Kościuszki 4 ( Sala balkonowa- Centrum Kultury Sportu i Rekreacji „Sokół” w Sieniawie).
3. Termin: 25 czerwca 2014 r. godzina 10.00
4. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Sieniawa.
5. Tematyka: historia i współczesność Sieniawy.
6. Zgłoszenia uczestników do dnia 18 czerwca 2014 r.(Imienne listy uczestników)
7. Każda szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 4 uczestników.
8. Forma konkursu: I część pisemna; II część ustna.
9. W drugiej części uczestnik sam losuje pytania.
10. Komisja zastrzega sobie prawo do pisemnej dogrywki w przypadku braku rozstrzygnięcia( jednakowa ilość punktów)
11. Komisję powołuje kierownik BPMiG Sieniawa
12. W skład komisji wchodzą : bibliotekarze, pracownicy UMiG .
13. Ogłoszenie wyników w dniu konkursu o godzinie 12.30 w CKSiR "Sokół”.
14. Laureaci miejsc I-III otrzymują nagrody książkowe.
15. Lista laureatów będzie podana do publicznej wiadomości.
16. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu oraz zgodą na publikację danych osobowych uczestników i zgodą na publikacje materiały z przebiegu konkursu w tym wizerunku fotografowanych osób.

Literatura: W gminie Sieniawa-Izabela Wojnar, Sieniawa - Kazimierz Kuśnierz, Gminny Informator Samorządowy Sieniawa
Kontakt: 16 642 14 33